ارزیابی شما از نمایش «خانواده سیمپسون»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از نمایش «خانواده سیمپسون» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: سیمپسون‌ها یا سیمپسونز مجموعه تلویزیونی پویانمایی آمریکایی ساخته مت گرینیگ است که برای شبکه رسانه‌ای فاکس ساخته می‌شود. این سری نمایشی طنز از سبک زندگی خانواده سیمپسون‌ها است که از هومر، مارج، بارت، لیسا و مگی تشکیل شده. این مجموعه فیلم در شهر ساختگی اسپرینگ‌فیلد اجرا می‌شود که فرهنگ آمریکایی، ارتباطات تلویزیونی و دیگر رفتارهای انسانی را به تصویر می‌کشد.

سطح: خیلی سخت