ارزیابی شما از فیلم «دوزیستان»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فیلم «دوزیستان» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن نمره 7.9 از 10. ترجمه: زیرنویس از اینترنت. ماجرای دختری سیزده ساله به نام آنه بوشنوی ست که توانایی ارتباط برقرار کردن با مردم و پیدا کردن دوست را ندارد. برای همین آنه همیشه تنهاست. یک روز آنه گنجینه عجیب و هیجان انگیز را پیدا کرده و به وسیله‌ی آن گنجینه به دنیایی پر از شگفتی و جادو سفر می‌کند.

سطح: ساده