ارزیابی شما از دوره «English Pod»

ارزیابی شما از دوره «English Pod»
none 0.0 0

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره «English Pod» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن مناسب برای: مکالمه و واژگان مجموعه صوتی English Pod یکی از بهترین و پرطرفدارترین پادکست های آموزش زبان انگلیسی به شمار می رود. این پادکست در چهار سطح آموزشی و بیش از 100 ساعت آموزش صوتی برای زبان آموزان و کاربران سطوح مقدماتی تا پیشرفته ارائه شده است.

سطح: خیلی سخت

2 پسندیده

test me … توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن مناسب برای: مکالمه و واژگان مجموعه صوتی English Pod یکی از بهترین و پرطرفدارترین پادکست های آموزش زبان انگلیسی به شمار می رود. این پادکست در چهار سطح آموزشی و بیش از 100 ساعت آموزش صوتی برای زبان آموزان و کاربران سطوح مقدماتی تا پیشرفته ارائه شده است.

test me … توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن مناسب برای: مکالمه و واژگان مجموعه صوتی English Pod یکی از بهترین و پرطرفدارترین پادکست های آموزش زبان انگل