ارزیابی شما از دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن/ مناسب برای: لیسینینگ، مکالمه و تلفظ/ مترجم تیم زبانشناس: مهدیه صدقی/ سری کتاب‌های Tactics for Listening یکی از بهترین منابع برای تقویت مهارت شنیداری هست. این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که تمام مباحث روزمره‌ی زبان انگلیسی را پوشش می‌ده. از ویژگی‌های دیگر این کتاب میشه به تقویت همزمان مهارت لیسینینگ و مکالمه‌ی شما اشاره کرد. علاوه بر تقویت این دو مهارت، زبان آموز با Stress & Intonation کلمات آشنا خواهد شد.

سطح: متوسط