ارزیابی شما از دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»

ارزیابی شما از دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن / مناسب برای: واژگان و مکالمه / مترجم تیم زبانشناس: عاطفه برجردیان / روش انگلیسی بدون تلاش برگرفته شده از بهترین تحقیقات در جهان از کارشناسان زبده همچون دکتر استفن کرشن، دکتر جیمز آشر، دکتر برندا مورفی، دیوید لانگ و بلین ری است. تحقیقات نشان داده که دانش آموزان با این سیستم مکالمه گر های بهتری به نسبت دانش آموزانی بودند که با کتاب های درسی، گرامری و خودآموز کار کرده اند. در تمام کشور ها، در هر شرایطی، دانش آموزانی که با روش انگلیسی بدون تلاش زبان یاد می گیرند همیشه بهتر از دانش آموزانی هستند که از روش های سنتی استفاده می کنند. (ترجمه‌ی تیم زبانشناس)

سطح: خیلی سخت

سلام درس بسیار خوبی می باشد