ارزیابی شما از موسیقی «چارلی پوث»

ارزیابی شما از موسیقی «چارلی پوث»
none 3.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از موسیقی «چارلی پوث» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه امریکن چارلز اوتو “چارلی” پوث (متولد 2 دسامبر 1991) خواننده و ترانه سرای محبوب پاپ آمریکایی است. او با ارسال آهنگ های اصلی خود در کانال YouTube خودش شروع به کسب شهرت کرد. پس از اینکه استعدادهای او در معرض دید جهانیان قرار گرفت، توسط الن دی جنرس به برنامه دعوت شد، که منجر به شروع فعالیت رسمی او شد. اولین آلبوم استودیویی او در ژانویه 2016 توسط کمپانی Atlantic Records منتشر شد.

سطح: ساده

درس خوب درس خوب درس خوب درس خوب

خیلی عالی بود ممنون یسبتاسی نبتسا

خیلی خوب بود دستتون درد نکنه

سلام پاسخ دوم بنده سیشیضصثضصثضص ثضصثضثضصثضصثضصث

سلام پاسخ اول بنده سیشیضصثضصثضص ثضصثضثضصثضصثضصث

پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱پاسخ ۱

پاسخ ۱.۱پاسخ ۱.۱پاسخ ۱.۱پاسخ ۱.۱پاسخ ۱.۱پاسخ ۱.۱پاسخ ۱.۱

پاسخ ۲پاسخ ۲پاسخ ۲پاسخ ۲پاسخ ۲پاسخ ۲پاسخ ۲پاسخ ۲پاسخ ۲

به ۱ میزنمبه ۱ میزنمبه ۱ میزنمبه ۱ میزنمبه ۱ میزنمبه ۱ میزنمبه ۱ میزنمبه ۱ میزنم