ارزیابی شما از دوره «پکیج آموزشی ielts مگوش»

ارزیابی شما از دوره «پکیج آموزشی ielts مگوش»
none 4.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره «پکیج آموزشی IELTS مگوش» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: مگوش یکی از بزرگترین سایت ها برای آمادگی آزمون های معتبر محسوب می شود. این سایت با استفاده از ویدئو های آموزشی، آزمون های شبیه سازی شده و پشتیبانی آنلاین به میلیون ها دانشجوی متقاضی در دنیا کمک می کند.

سطح: خیلی سخت

سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام