ارزیابی شما از دوره «انگلیسی شش دقیقه ای»

ارزیابی شما از دوره «انگلیسی شش دقیقه ای»
none 2.5 6

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره «انگلیسی شش دقیقه ای» در اپلیکیشن زبانشناس است .

توضیح مختصری از این دوره: لهجه دوره: بریتیش مناسب برای: تقویت مکالمه مجموعه پادکست های آموزش زبان انگلیسی bbc که شامل مکالمه، تمرین است و در موضوعات مختلف در قالب درس های کوتاه 6 دقیقه ای آموزش داده می شوند.

سطح: خیلی سخت

This is my test comment!

This is my test comment!

sdfasdfsdfasfsdf 44477 44477 44477 44477 44477 44477 44477

Hello, My name is Iman and I know things

تااذتراغرغ آلت العا ااتذد تانذتع

This is my test comment!

این مجموعهه خلی یعالیههه