ارزیابی دوره داستان های واقعی

ارزیابی دوره داستان های واقعی
5.0 1

#1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « داستان های واقعی » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:
با پکیج آموزشی ۱۲ داستان واقعی، زبان انگلیسی را با اطمینان یاد بگیرید
تهیه کننده: Deep English
سطح: 3


#2

معرکه ایم!! نه؟