هر چی توی تالار اصلی تذکر داده بودم رو اینجا هم می گم

هر چی توی تالار اصلی تذکر داده بودم رو اینجا هم می گم
0

#1