ارزیابی دوره تافل iBT

ارزیابی دوره تافل iBT
5.0 1

#1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « تافل iBT » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
اگر می‌خواهید که با آزمون تافل بیشتر آشنا بشوید این دوره را بخوانید. این دوره تقریبا تمامی اطلاعاتی که شما در رابطه با این آزمون مهم احتیاج دارید را پوشش می‌دهد.
تهیه کننده:
سطح: 5


#2

واقعا محشر